Carro & Calle

Carro & Calle, Stockholm – 1/7-17.

Vigseln hölls utomhus i Lovik och sedan fortsatte firandet inomhus i festlokalen.