Lutfiye & Pär

Lutifiye & Pär, Stockholm – 14/10-17.

Vigseln hölls i Stadshuset och sedan fortsatte firandet på Munchenbryggeriet.